چشمه

چشمه ارائه مقاومت در برابر بارهای خارجی. چشمه های فشرده سازی به طور کلی کویل زمین سیم و دارای قطر سیم ثابت. چشمه های فشرده سازی استفاده از چندین کویل باز برای تامین مقاومت در برابر بارهای خارجی مانند گرانش پایین می راند چرخ یا بدن فشار دادن بر روی تشک. است که، آنها تحت فشار قرار دادند به مقاومت در برابر فشار خارجی. چشمه های فشرده سازی به طور کلی کویل زمین سیم و دارای قطر سیم ثابت. علاوه بر این، همچنین چشمه های فشرده سازی مخروطی، و یا ترکیبی از مخروط و چشمه خطی وجود دارد. بسته به زمینه نرم افزار، چشمه های فشرده سازی می توان برای مقاومت در برابر فشار و / یا انرژی از فروشگاه. سیم دایره شایع ترین استفاده از فشرده سازی بهار است، اما همچنین دارای یک مربع، مستطیل و سیم شکل خاص ساخته شده از چشمه های فشرده سازی


زمان ارسال: ژوئیه-19-2018

واتساپ چت آنلاین!