بهار تنش

بسیاری از دستگاه های ترمینال های مختلف و یا "قلاب" استفاده می شود برای اطمینان از نیروی کشش بهار تنش. اصل کار از بهار تنش و فشرده سازی بهار مخالف است. بهار فشرده سازی در جهت مخالف عمل می کند هنگامی که فشرده، و تنش اعمال بهار در جهت مخالف زمانی که آن را کشیده یا از هم جدا کشیده. وقتی بهار تنش است از هم جدا در هر دو به پایان می رسد کشیده، بهار سعی خواهد کرد تا آنها را جلو و عقب با هم. مانند چشمه های فشرده سازی، چشمه تنش جذب و ذخیره انرژی. اما بر خلاف چشمه های فشرده سازی، ترین چشمه تنش معمولا در زیر یک درجه خاصی از تنش، حتی بدون هیچ بار. این تنش اولیه تعیین چقدر محکم کویل بهار تنش و بدون هر گونه بار.


زمان ارسال: ژوئیه-19-2018

واتساپ چت آنلاین!