căng thẳng mùa xuân

Nhiều thiết bị đầu cuối khác nhau hoặc “móc” được sử dụng để đảm bảo lực kéo của lò xo căng thẳng. Nguyên tắc làm việc của mùa xuân căng thẳng và lò xo nén là ngược lại. Các lò xo nén hoạt động theo hướng ngược lại khi ép, và sự căng thẳng hành vi mùa xuân theo hướng ngược lại khi nó được kéo dài hoặc rút ra xa nhau. Khi mùa xuân căng thẳng được kéo nhau ở cả hai đầu, mùa xuân sẽ cố gắng để kéo họ trở lại với nhau. Giống như lò xo nén, lò xo căng thẳng hấp thụ và lưu trữ năng lượng. Nhưng không giống như lò xo nén, hầu hết lò xo căng thẳng thường dưới một mức độ nhất định của sự căng thẳng, thậm chí không có bất kỳ tải. căng thẳng ban đầu này xác định cách chặt chẽ các cuộn lò xo căng thẳng mà không cần bất kỳ tải.


post time: Jul-19-2018

WhatsApp Online Chat!